KONCEPCE FESTIVALU

Letos v červnu se uskuteční 13. Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru - PQ 2015, jehož tématem je Sdílený Prostor: Hudba Počasí Politika.

V soutěži o koncept Českého pavilonu zvítězil projekt SWEET SWEET SWEET Nebeský festival scénografky a vysokoškolské pedagožky Jany Prekové, věnovaný režiséru Janu Nebeskému. „Spolupráce s Nebeským pro mě byla vždy velkou inspirací. Jeho přístup k divadlu je unikátní, vizionářský.“ vysvětluje Preková. Nebeský je nejen výtvarný režisér, všechny složky představení jsou autorsky rovnocenné, nepovažuje je jen za nositele atmosféry ale vždy ímaj možnost konfrontovat podstatu tématu. Jeho vztah k hercům stejně jako k hudebníkům a výtvarníkům přesahuje profesní rozměry, jde mu předvším o lidské setkávání a to platí bezezbytku i pro diváky. Projekt zveřejňuje rozsah a provázanost Nebeského prací, sleduje přesahy jednotlivých složek a oborů, prorůstání témat. Na prvním místě je to hloubková práce s textem. Významy a obrazy přicházejí v takové míře, v jaké je čtenář, tvůrce i divák schopen se jim otevřít. Jde o bolestivé sebereflexivní procesy stejně jako o pozitivní smyslové až duchovní zážitky. Nebeského tvorba je politická tak jak vysoce se nás dotýká osobně.

Nabízíme jedenáctidenní, neustále se proměňující událost.

Fluidní sweet párty Nebeský festival je založena na prolínání čtyř dramaturgických linií: Inscenace SWEET SWEET SWEET, Umělci 9+, Fresh Trash a Live archiv. Je to okamžik trvající 154 hodin a jehož esencí je fúze.

REALIZAČNÍ TÝM & KONTAKT

REALIZAČNÍ TÝM

Jana Preková
     – kurátorka, umělkyně
Magda Juránková
     – hlavní produkce
Lucie Kolomá
     – produkce
Jan Dvořák
     – produkce
Tomáš Novotný
     – produkce
Markéta Mrázová
     – Baf
Denisa Pashova
     – PR komunikace
Nora Borodziej
     – překlady

Dominika Andrašková
     – dramaturgie
Matěj Samec, Lucie Ferenzová
     - dramaturgická spolupráce
Jan Kačena
     – koncepční spolupráce
David Vrbík
     – technika
Matěj Sýkora, Roman Mach
     – instalace, technika
Martin Bitala, Adam Ruller
     – technická pomoc
Lenka Jabůrková
     – asistentka

MAPA

mapa

PRESS + PARTNEŘI

MAPA

S W E E T
S W E E T
S W E E T